Tjänster

Tjänster

SCROLLA NEDÅT

SÅ TAR FRAMTIDEN FORM

Vi är en erkänt duktig byggare av flerbostadshus, med en kompetens och erfarenhet som gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans. Vid sidan av nyproduktion är ombyggnad av bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader vår kärnkompetens.

BYGGSERVICE

Små förändringar kan ge stort genomslag. Ska du bygga altan eller uterum, renovera badrum och kök, byta tak eller bara göra löpande underhåll på din fastighet? ROT-uppdrag är vardagsmat för våra hantverkare, som är vana att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår parallellt. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Byggservice, rot-avdrag
Nyproduktion

NYPRODUKTION

Byggbolaget har en gedigen erfarenhet av att bygga flerbostadshus, på hemmaplan och ute i landet. Att delar av ledningen kommer från beställarsidan och har ansvarat för allt från markinköp och upphandlingar till förvaltning, gör att vi vet vad som krävs av en entreprenör: att arbeta systematiskt och effektivt enligt väl inarbetade rutiner.

ENTREPRENAD

Vid stora ombyggnader gäller det att att samordna alla hantverkare, allt material och alla arbetsmoment i ett effektivt flöde. Knäckfrågan är projektering, planering och styrning. Vi har ett stabilt nätverk av underentreprenörer inom el, VVS, plåtslagning och markarbeten, o.s.v. som jobbar i samma anda som vi, med fokus på väl utförda jobb och ett starkt engagemang.

Entreprenad

KONTAKTA OSS

Vi tror på tillgänglighet, närvaro och kommunikation. Enklast når du oss via mail eller telefon

Kontaktperson

Magnus Sjölyck Fd Bergman

VD
magnus@byggbolagetivetlanda.se
0383 - 100 60

Spara

Spara

Spara

Gasellvinnare 2016