Nyproduktion

Nyproduktion

SCROLLA NEDÅT

Gedigen erfarenhet av nyproduktion

Vi är erkänt duktig byggare av flerbostadshus, med en kompetens och erfarenhet som gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans. Vid sidan av nybyggnation är ombyggnation av bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader vår kärnkompetens. Oavsett ifall det är en ombyggnation eller nybyggnation du behöver så är vi alltid drivna till att göra våra kunder nöjda. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss genom mail eller telefon.

Nybyggnation och produktion

Byggbolaget har en gedigen erfarenhet av nybyggnation av flerbostadshus, inte bara på hemmaplan i Vetlanda utan även ute på landet och i närliggande städer som Sävsjö och Eksjö. Med vår kunskap och kompetens i nybyggnation så uppfyller vi de krav som ställs på oss från våra kunder. Att delar av ledningen kommer från beställarsidan och har ansvarat för allt från markinköp och upphandlingar till förvaltning, gör att vi vet vad som krävs: Systematiskt arbete och effektiva, inarbetade rutiner.

Ombyggnation

Vid en stor ombyggnation gäller det att samordna alla hantverkare, allt material och alla arbetsmoment i ett effektivt flöde. Knäckfrågan är projektering, planering och styrning. Vi har ett stabilt nätverk av underentreprenörer inom el, VVS, plåtslagning och markarbeten, o.s.v. som jobbar i samma anda som vi, med fokus på väl utförda jobb och ett starkt engagemang. Allt för att du ska få en väl utförd renovering av byggnader och lokaler som du kan vara nöjd med.

Gasellvinnare 2016   Gasellvinnare 2017