Nyproduktion

Nyproduktion

SCROLLA NEDÅT

Gedigen erfarenhet av nyproduktion

Vi är en erkänt duktig byggare av flerbostadshus, med en kompetens och erfarenhet som gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans. Vid sidan av nybyggnation är ombyggnation av bostäder, kommersiella lokaler och offentliga byggnader vår kärnkompetens.

Nyproduktion

Byggbolaget har en gedigen erfarenhet av nyproduktion av flerbostadshus, på hemmaplan och ute i landet. Att delar av ledningen kommer från beställarsidan och har ansvarat för allt från markinköp och upphandlingar till förvaltning, gör att vi vet vad som krävs av en entreprenör: att arbeta systematiskt och effektivt enligt väl inarbetade rutiner.

Ombyggnation

Vid en stor ombyggnation gäller det att att samordna alla hantverkare, allt material och alla arbetsmoment i ett effektivt flöde. Knäckfrågan är projektering, planering och styrning. Vi har ett stabilt nätverk av underentreprenörer inom el, VVS, plåtslagning och markarbeten, o.s.v. som jobbar i samma anda som vi, med fokus på väl utförda jobb och ett starkt engagemang.

Gasellvinnare 2016